HUSET OG HISTORIEN

 

Huset i dag
Huset i dag
Det originale enkesetet med hagen
Det originale enkesetet med hagen
Hillevåghuset i dag
Hillevåghuset i dag
Det opprinnelige Hillevåg huset
Det opprinnelige Hillevåg huset
Eiendommen slik den den gang var bebygget
Eiendommen slik den den gang var bebygget

Køhlereiendommen

Johan Adam Køhler kalte firmaet J.A. Køhler & Co og satset på forretningsvirksomhet i Hillevåg. Han bygde brennevins-brenneri som i 1840 ble skiftet ut med bryggeri, bygde ut møllene og kjøpte utover i 1820-årene stadig mer jord. Johan Adam anskaffet seg flere byeiendommer og fortsatte med sild og skip, blant annet på de to briggene "Den norske Klippe" og "Norden", den siste Stavangers største skute. I 1830 døde Johan Adam som byens nest største skatteyter.

Hovedbygget

Fredrik fulgte etter stefaren som ny leder, men med moren som formell eier. I Hillevåg reiste han i 1833 en staselig bygning i empiresil med en grunnflate på over 280 kvadratmeter. Fra sommerresidens utviklet stedet seg til hovedbopel for Køhler-familien. Videre dyrket han mye mark og gjødslet med sildeavfall og feit mold som firmaskipene bragte hjem som ballast.

Verft og skipsfart

I 1836 satte "Køhler" det to briggene sine inn i emigrantfarten. Rundt 1850 var rederiet størst i byen. Fredrik etablerte eget skipsverft i Hillevåg der han bygde skip både for egen og andres regning. Våren 1851 sjøsatte han "Hebe", byens største skip og det første spesialbygd for emigrasjons-farten.

Fjøs og skole

Peter Petersen var gift med Mathilde Helliesen. De fikk tre døtre, men bare Fredrikke Bolette "Frida" vokste opp. Da Peter døde i 1875 flyttet Mathilde inn i Køhlerhuset (dagens Frida Hansens hus) som siden ble hetende "Enkesetet". De unge etablerte seg da i hovedhuset der Frida hadde seks tjenestejenter til å hjelpe seg. Wilhelm bygde ut gårdsdriften og reiste i 1876 et 122 meter langt fjøs med plass til hundre kyr. I 1880 etablerte de skole for barna til de ansatte og allmuen og satte opp et halvannen etasjes kontorbygg i steinmur. Kronen på verket var 2. etasjen på hovedhuset, et prosjekt som sto ferdig kort tid før konkursen i 1883.

Handelshus på hell

Året 1870 ble illevarslende. Da forsvant silda, og Peter fikk diabetes, en sykdom det ikke fantes kur for. Enda noen år med gullkantede fraktrater kompenserte likevel for at silda forsvant. Men truende røykskyer formørket horisonten.

Katastrofen

Slik strålte Hillevåg opp på sin veg mot undergangen. Silda ble borte, og i 1875 startet skipsfartskrisen. Wilhelm satset fortsatt på seilskuter i en periode da dampskipene representerte framtiden. Selv om virksomheten i Hillevåg ga godt overskudd, kompenserte den ikke for de tapene som nå kom. Den 5, januar 1883 gikk handelshuset Køhler og Ploug & Sundt konkurs. Den samla gjelden svarte til nesten tre årlige statsutgifter og førte til et omfattende krakk i Stavanger. Den positive effekten av sammenbruddet var at det frigjorde tid for Frida til å veve. Og hageanlegget i Hillevåg ga inspirasjon livet til ende.