Arrangementer

75 tilhørere fikk et interessant foredrag av Arnhild Sunnanå, om Frida Hansens vevkunst.